Risk Management

Risk Management

Conform de Welzijnswet van 4 augustus 1996 zijn alle organisaties verplicht een risico-identificatie en -analyse uit te (laten) voeren om de aan de organisatie gerelateerde risico's te onderkennen en de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om deze te minimaliseren en zo mogelijk uit te sluiten.

Tijdens een risico-identificatie en -analyse wordt uw organisatie aan de hand van wettelijke en eventuele brancherichtlijnen volledig doorgelicht, zowel ten aanzien van het huidige welzijnsbeleid, de activiteiten en de huisvesting.​​​​​​​

Vervolgens wordt hiervan een rapport opgesteld en wordt er in onderling overleg een plan van aanpak gemaakt om de (eventueel) geconstateerde knelpunten doelgericht op te lossen. Het actieplan wordt voortaan jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.
U kan bij ons terecht voor alle aspecten met betrekking tot een risico-identificatie en -analyse. Ze kunnen gezamelijk en afzonderlijk worden aangeboden:

Het uitvoeren van een complete risico-identificatie en -analyse,

Het opstellen van de risico-identificatie en -analyserapportering,

Een plan van aanpak (jaaractieplan - 5-jarenplan),

ISO 14001-milieuzorgsysteem (versie 2015),

De beoordeling van een rapportering en/of plan van aanpak,

Opleidingen,

Detachering van veiligheidsdeskundigen of preventieadviseurs,

Risico-identificatie en -analyse van machines,

Ongevalsanalyses en gerechtsexpertises,

Uitvoering van onafhankelijke plaatsbeschrijvingen in het kader van opleveringen van bouwkundige projecten opmaak van schadebestekken naar aanleiding van bouwschades.

Meting met gekalibreerde apparatuur van o.a. volgende klimaatparameters: relatieve luchtvochtigheid, luchtsnelheid, turbulentiegraad, temperatuur en CO2-graad. Bijkomend kunnen wij ook de licht- en geluidssterkte meten.

U kan steeds een vrijblijvende offerte aanvragen via info@safecon.be.

NIEUWSBRIEF

Schrijf u hier in en ontvang als eerste ons laatste nieuws.

Referenties

Ontdek meer

In de kijker

Heeft u vragen of opmerkingen rond onze dienstverlening of expertise? 

Laat het ons weten en wij nemen binnen de 24 uur contact met u op.

CONTACTEER ONS