Veiligheidscoördinatie

Voor de begeleiding van uw nieuwbouw- en verbouwingsprojecten beschikt Safecon bvba over erkende veiligheidscoördinatoren niveau A en B.

Er wordt rekening gehouden met het KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 25 januari 2001, recentelijk gewijzigd door het KB van 19 januari 2005, waarbij niets aan het toeval overgelaten wordt. U kan er dan ook van op aan dat het nieuwbouw- of verbouwingsproject vanaf de tekenplank tot de afwerking begeleid wordt met een optimaal geïntegreerde veiligheidsaanpak.
Bovendien wordt er bij de verwezenlijking van het (ver)bouwproject een coördinatie tot stand gebracht tussen de verschillende aannemers.

Onze praktijkervaring voor zowel de ontwerp- als de uitvoeringsfase strekt zich uit van vele projecten voor particulieren en openbare instanties tot industriële (ver)bouwprojecten:

  • appartementsbouw - woning - villabouw
  • wegeniswerken - verkavelingen - ondergrondse en bovengrondse parkeergarages
  • industriebouw - kantoornieuwbouw - technische gebouwen (elektriciteit HS/LS - petrochemie, data- en computerrooms) - cleanrooms
  • graafwerken nutsvoorzieningen (gas, water, electriciteit, pijpleidingen, ...)
  • ervaring in uitbreidingswerken HVAC, facility management projecten (o.a. interne/externe verhuizen, ...)

Bij voltooiing worden het veiligheids- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier steeds overgemaakt aan de opdrachtgever.

U kan steeds vrijblijvend een offerte aanvragen voor uw project(en) via veiligheidscoordinatie@safecon.be.