Sitemap |  NL/FR/EN
  zoek  
print pagina 

PRIVACY

Vertrouwelijkheid van uw gegevens

Safecon verplicht zich er toe geen informatie die haar meegedeeld werd door haar klanten, aan derden door te geven of te openbaren. Deze informatie wordt op een strikt confidentiële menier behandeld en zal louter voor doeleinden van intern beheer of als referentie aangewend worden.

Safecon neemt uw adresgegevens op in een prospectiebestand, zodat we u op de hoogte kunnen houden van nieuwe producten en diensten die kunnen bijdragen tot een optimaal preventiebeleid binnen uw onderneming.

Safecon past de principes van de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer toe voor wat de behandeling van de persoonsgegevens betreft. De klant zal op elk ogenblik kunnen vragen om de persoonlijke gegevens die hij aan Safecon bezorgd heeft, te consulteren, te corrigeren of te schrappen, en dit door het sturen van een e-mail naar davy.vandooren@safecon.be.

De verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens is de managing director van Safecon.

SAFECON biedt u
Op maat gemaakte
en praktijkgerichte
dienstverlening
kmo-portefeuille
Qfor
Vormelek Formelec
Free counter and web stats
WWW.PIRANACONCEPTS.COM